Jelkar, Zasučnik, Penzl

Neverjetno.

Skupina SRČ pred Pozivom ni mogla izraziti pripravljenosti na dialog, ker je ni bilo. Skupina se je oblikovala šele potem, ko je bil v javnosti mimo nje objavljen nedokončan predlog sprememb ZUJIK

– Smrekar, Rotovnik in Čopič, 2013

Ministrica za kulturo Majda Širca je s sklepom št. 012-65/2009/1 z dne 10. 12. 2009 imenovala Projektno skupino za pripravo izhodišč za posodobitev delovanja javnih zavodov na področju kulture v sestavi prof. dr. Bojan Bugarič, Mitja Čander, dr. Vesna Čopič, Jožko Čuk, Uroš Korenčan, dr. Marjeta Mikuž, mag. Marjetica Mahne, Mitja Rotovnik, dr. Borut Smrekar, Ciril Baškovič, mag. Mojca Jan Zoran, Damjana Pečnik, Metka Šošterič in Ana Železnik. Delo skupine je vodila mag. Sonja Kralj Bervar, generalna direktorica Direktorata za kulturni razvoj in mednarodne zadeve na Ministrstvu za kulturo.

– MZK, 2009

Zunanji člani ožje delovne skupine za posodobitev javnih zavodov v kulturi – dr. Borut Smrekar, Mitja Rotovnik in dr. Vesna Čopič (SRČ)

– SRČ, 2013

Po padcu niihove zadnje izbrane politične struje so se Smrekar, Rotovnik in Čopič prenovili, pomladili in postali žrtev sil kontinuitete – hudobnih elit v kulturni politiki, ki jim že desetletja preprečujejo izboljšati stanje.

Le kdo je v vseh teh letih na bistvenih pozicijah? In kdo so skrivnostni S., R. in Č., ki so (so)pripravili predlog, ki SRČ tako moti?

Dokument prilagam. Cinizem, ali mislijo, da imamo spomin zlate ribice?

Posted in Politika, Teater

Arhiv