Post-drama

Drama namreč, ki se nadaljuje.

Takle odgovor smo spisali v Društvu gledaliških režiserjev na zadnjič omenjeno pisarijo SRČ.

[…] zdi se nam škoda, da je skupina, ki se zdaj predstavlja s kratico SRČ, k dialogu pozvala šele zdaj, ko nima več mandata priprave omenjenih sprememb.
Ko smo jih namreč še pred objavo predloga sami pozivali k dialogu – med drugim tudi iz dveh drugih skupin (za nevladne organizacije in za samozaposlene), istočasno delujočih v okviru MIZKŠ – na tak dialog niso bili pripravljeni. Zapisniki njihovih sej so bili tajni, prav tako pa kljub prošnji nismo dobili v vpogled delovne različice njihovih predlogov. […]

DGR – odziv na pisanja SRC

Karavana pa gre naprej, mar ne?

Posted in Politika, Teater

Arhiv