Biblioγραφία

Najlepša hvala Bojani Bajec in Silvi Bandelj, knjižničarkama AGRFT.

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. NOVAK, Jure. Politično gledališče danes? = Political theatre today?. Maska (Ljubl.), zima/winter 2012, št. 151/152, str. 18-25. [COBISS.SI-ID 3425371]

 

1.04 Strokovni članek

2. NOVAK, Jure. Miniaturke : namerno karseda odprt format. Glej, list!, jun. 2009, letn. 1, št. 3, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 257110784]

3. NOVAK, Jure. Odro-topija. Slovensko mladinsko gledališče, 2007/08, št. 5, str. 17-19. [COBISS.SI-ID 246704128]

4. NOVAK, Jure. Poletna novomeška scena, Recept za domestikacijo. Mladina, 27. avg. 2001, let, št.34, str. 49-50, fotografije. [COBISS.SI-ID 9863479]

5. NOVAK, Jure. Svet po fragmentih : Marko Modic, fotograf. Mladina, 3. dec. 2001, [Št. ]48, str. 60-61, ilustr. [COBISS.SI-ID 117716736]

6. NOVAK, Jure. Biti pri sebi : Iztok Osojnik, pesnik. Mladina, 8.X.2001, leto 59, št. 40, str. 60-61, portreta. [COBISS.SI-ID 1961587]

7. NOVAK, Jure. Nazaj v garažo : kako živi garažna rock scena. O tem govorijo Fikusi, K Soundi, Siddharta, Jabberwocki, Srečna Mladina in Tumorji. Mladina, 12. jul. 1999, [Št.] 28, str. 46-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 108860928]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. NOVAK, Jure. Neprofitna ulična sreča : festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Mladina, 9. jul. 2001, [Št. ]27, str. 42-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 117066752]

9. NOVAK, Jure. Iz cirkusa na oder : levi so že v areni, a kje so kristjani?. Mladina, 27. avg. 2001, [Št. ]34, str. 58-59, ilustr. [COBISS.SI-ID 117155328]

 

1.22 Intervju

10. NOVAK, Jure, KRAJNC, Barbara, RUSJAN, Jelena, MATKO, Rok, SEMENIČ, Simona. O Principu z ustvarjalci. Glej, list!, apr. 2009, letn. 1, št. 2, str. 9-15. [COBISS.SI-ID 257103360]

11. NOVAK, Jure. Miniaturke so eksperiment in se spreminjajo v vsaki svoji inkarnaciji. Dialogi (Maribor), 2008, letn. 44, št. 7/8, str. 155-160. [COBISS.SI-ID 2521435]

12. SANEH, Lina, NOVAK, Jure. “Nismo nedolžni, nismo čisti.” : intervju z Lino Saneh. Maska (Ljubl.), zima 2004, letn. 19, št. 5/6 = št. 88/89, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 235199488]

13. SANEH, Lina, NOVAK, Jure. “We are not innocent, we are not clean” : an interview with Lina Saneh. Maska (Ljubl.), zima 2004, letn. 19, št. 5/6 = št. 88/89, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 235200256]

 

1.23 Umetniški sestavek

14. NOVAK, Jure. Sestri. Apokalipsa, 2009, št. 133, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 2876251]

15. NOVAK, Jure, SEMENIČ, Simona. Iz principa. Apokalipsa, 2009, št. 133, str. 147-181. [COBISS.SI-ID 2878043]

16. NOVAK, Jure. 9 mm v izložbi. Apokalipsa, 2005, št. 87/88/89, str. 87-88. [COBISS.SI-ID 226073088]

17. NOVAK, Jure. [Pesmi]. Apokalipsa, 2003, [Št.] 67/68/69, str. 25-34. [COBISS.SI-ID 128569088]

18. NOVAK, Jure. Keramičen. Apokalipsa, 2002, [Št.] 55/56, str. 5. [COBISS.SI-ID 124964096]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.11 Diplomsko delo

19. NOVAK, Jure. Problemi z režijo : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Novak], 2007. 36 f. [COBISS.SI-ID 2621531]

 

2.16 Umetniško delo

20. NOVAK, Jure. Glej, Jure Novak : zato sem srečen, (Glej, List!, let. 3, št. 5). Ljubljana: Gledališče Glej, 2011. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3285083]

21. NOVAK, Jure. Stare pesmi, (Zbirka Fraktal, 37). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2011. 52 str. ISBN 978-961-6644-79-2. [COBISS.SI-ID 256127232]

22. RUSJAN, Jelena, KRAJNC, Barbara, FRANJIĆ, Ana, KOPAČ, Andreja, JURIŠIČ, Leja, TOMŠIČ, Neja, VOHAR, Urška, NOVAK, Jure. Škrip orkestra : glej, noir-kič. [Ljubljana]: Gledališče Glej, p [2010?]. 1 CD (40 min, 09 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096591710]

23. NOVAK, Jure. 25, (Aleph, 68). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2001. [55] str., ilustr. ISBN 961-6036-26-2. [COBISS.SI-ID 110863360]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

24. PEŠTAJ, Martina, TENINGE, Annick, LOPEZ, Antoin, KRECK, Joachim, SIMONSEN, Toril, STRØM, Gunnar, NOVAK, Jure, PRASSEL, Igor (ur.). Animateka ’06. Ljubljana: Slovenska kinoteka: Forum, 2006. 191 str., ilustr. ISBN 961-6417-56-8. ISBN 978-961-6417-56-3. [COBISS.SI-ID 230185984]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

25. CHURCHILL, Caryl, BRODAR, Urška (ur.). Kisli maček. Gledališki listi, 2005/2006, št. 3, str. 43-55. [COBISS.SI-ID 238534912]

26. THOMAS, Dylan. Pesmi. Apokalipsa, 2003, [Št.] 67/68/69, str. 99-104. [COBISS.SI-ID 128607232]

 

Prevajalec

27. OSTI, Josip. Jas go sakam životot, a smrtta me saka mene = Rad imam življenje, smrt pa rada mene = Ja volim život, a smrt voli mene = I love life, yet death loves me, (Edicija Masin, knj. 9). Skopje: Blesok, 2012. 154 str., ilustr. ISBN 978-9989-59-371-0. [COBISS.SI-ID 91877898]

28. TERČON, David (ur.). Mavrica Mlade Vilenice : nagrajene pesmi prvih desetih nagrad Mlada Vilenica = The rainbow of Young Vilenica : awarded poems of the first ten Young Vilenica prizes. 1. izd. Sežana: Kulturno društvo Vilenica, 2010. 45 str. ISBN 978-961-6685-15-3. [COBISS.SI-ID 251154944]

29. Review within review. [Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2007]. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 234681600]

30. STOPPARD, Tom, LOJK, Magda, JESIH, Milan. Rozenkranc in Gildenstern sta mrtva : montaža – produkcijska skripta. [Ljubljana: s. n.], 2007. 41 f. [COBISS.SI-ID 2425435]

31. KRSTIČ, Rade. Šepeti nesmrtnosti = Immortality’s whispers, (Zbirka Haiku, 2007, 4). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2007. 57 str. ISBN 978-961-6644-01-3. [COBISS.SI-ID 232489216]

32. REPAR, Primož. Šumi, ikoni = Gozdovi, ikone = Woods, icons, (Edicija Masin, knj. 4), (Haiku). Skopje: Kulturna ustanova Blesok, 2007. 93 str., ilustr. ISBN 978-9989-928-66-6. [COBISS.SI-ID 234110720]

33. BERNIK, Stane. Vipotnik’s poster and the visual identity of Slovensko mladinsko gledališče in the context of Slovene visual communication design : [exhibition catalogue]. Ljubljana: Slovene mladinsko theatre, 2007. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-92045-2-8. [COBISS.SI-ID 232730368]

34. BRICELJ, Martin, TOMAŽIČ, Matjaž (ur.). Memory : zgodovina slovenskega grafičnega oblikovanja = a history of Slovene graphic design. Ljubljana: Codeep/CodeSign, [2006?]. 1 garnitura ([90] kartončkov), karton, barve. [COBISS.SI-ID 229536256]

35. CHURCHILL, Caryl, BRODAR, Urška (ur.). Kisli maček. Gledališki listi, 2005/2006, št. 3, str. 43-55. [COBISS.SI-ID 238534912]

36. LORENCI, Jernej. Building up courage for silence : an interview with Jernej Lorenci. Maska (Ljubl.), zima 2006, letn. 21, št. 1/2 = 96/97, str. 23-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 243054080]

37. ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. A difficult climate for comedy : an interview with Alenka Zupančič. Maska (Ljubl.), zima 2006, letn. 21, št. 1/2 = 96/97, str. 32-35, portret. [COBISS.SI-ID 243058944]

38. EIBLMAYR, Sylvia. Odlomek iz Sylvia Eiblmayr, “Zasebni rezi” : v: Sanja Iveković, Zasebni rezi, Innsbruck 2001, str. 13-16 = Excerpt from Sylvia Eiblmayr, “Personal cuts” : in: Sanja Iveković, Personal Cuts, Innsbruck 2001, S. 13-16. Hier: p. 14. Maska (Ljubl.), pomlad 2006, letn. 21, št. 3/4 = 98/99, str. 29-31, fotogr. [COBISS.SI-ID 243098624]

39. DOLL, Martin. Podobnost kot maska : o popravkih identitete The Yes Men = Similarity as a mask : on the identity corrections of the “The Yes Men”. Maska (Ljubl.), pomlad 2006, letn. 21, št. 3/4 = 98/99, str. 64-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 243116032]

40. CHURCHILL, Caryl. Kisli maček. [Ljubljana]: AGRFT, 2005. 62 str. [COBISS.SI-ID 1941851]

41. BRICELJ, Martin, TOMAŽIČ, Matjaž (ur.). Memory : zgodovina slovenskega grafičnega oblikovanja = a history of Slovene graphic design. Ljubljana: Codeep/CodeSign, [2005?]. 1 garnitura ([90] kartončkov), karton, barve. [COBISS.SI-ID 222522880]

42. DEKLEVA, Milan. Muši muši = Mushi mushi, (Haiku Series, 2005, 1). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2005. 63 str. ISBN 961-6314-78-5. ISBN 961-6314-82-3. [COBISS.SI-ID 223449600]

43. MOZETIČ, Brane (ur.). Program Slovinska na Knižním veletrhu v Praze 2005 = Slovenia’s program at the Prague Book Fair 2005. Lublaň: Centrum pro slovinskou literaturu = Ljubljana: Center for Slovenian Literature, 2005. 77 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 220511488]

44. VIDAKOVIĆ, Dušan. S prebolene obale = From the forsaken shore, (Haiku Series, 2005, 4). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2005. 85 str. ISBN 961-6314-81-5. ISBN 961-6314-82-3. [COBISS.SI-ID 223450880]

45. MÜLLER, Ivana. I.M. => if you´re outside the logic of language, you´re basically a little crazy : an interview with Ivana Müller. Maska (Ljubl.), pomlad 2005, letn. 20, št. 1/2 = št. 90/91, str. 77-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 238127872]

46. DOMINGUEZ, Juan. I´m simply looking for something else : an interview with Juan Dominguez. Maska (Ljubl.), pomlad 2005, letn. 20, št. 1/2 = št. 90/91, str. 85-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 238129664]

47. STOJAN, Jure. The terorist scenario and the theatre of terrorism. Maska (Ljubl.), pomlad 2005, letn. 20, št. 1/2 = št. 90/91, str. 95-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 238130176]

48. GRASSI, Davide. The central point of everything is not man, but rather the survival of the system : an interview with Davide Grassi. Maska (Ljubl.), poletje 2005, letn. 20, št. 3/4 = 92/93, str. 29-31, portret. [COBISS.SI-ID 238630400]

49. HRVATIN, Emil. A performance is an interface for the spectator’s acting_ : an interview with Emil Hrvatin. Maska (Ljubl.), poletje 2005, letn. 20, št. 3/4 = 92/93, str. 77-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 238644992]

50. ZAKRAVSKY, Katherina. Inventura kot transformans? : zapiski zarotniškega srečanja o plesu in performansu v Evropi. Maska (Ljubl.), poletje 2005, letn. 20, št. 3/4 = 92/93, str. 105-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 238648320]

51. PRISTAŠ, Goran Sergej. Odstopanja in njihova očitnost. Maska (Ljubl.), jesen/zima 2005, letn. 20, št. 5/6 = 94/95, str. 85-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 238682880]

52. REPAR, Primož. Gozdovi, ikone = Woods, icons, (Haiku series, 2004, 1). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2004. 47 str. ISBN 961-6314-57-2. ISBN 961-6314-55-6. [COBISS.SI-ID 216526592]

53. DETELA, Jure. Haiku = Haiku, (Haiku Series, 2004, 2). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2004. 59 str. ISBN 961-6314-59-9. ISBN 961-6314-55-6. [COBISS.SI-ID 216527360]

54. VEVAR, Rok. The Switching of Paradigms. Maska (Ljubl.), poletje 2004, letn. 19, št. 3/4 = št. 86/87, str. 94-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 235179776]

55. PRAZNIK, Katja. The hegemony of heterogeneity or the personal as apolitical : a new generation of Slovene contemporary dance. Maska (Ljubl.), poletje 2004, letn. 19, št. 3/4 = št. 86/87, str. 105-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 235181056]

56. VUJANOVIĆ, Ana. Neznosna lahkost biokhraphie : svoboda med (samo)intervjujem in (samo)zaslišanjem. Maska (Ljubl.), zima 2004, letn. 19, št. 5/6 = št. 88/89, str. 17-19, portret. [COBISS.SI-ID 235195392]

57. PUNCER, Mojca. Teatralizirana požrešnost: Via negativa: Še. Maska (Ljubl.), zima 2004, letn. 19, št. 5-6 (88-89), str. 104-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 24186413]

58. KOSOVEL, Srečko. Selected poems. Apokalipsa, 2003, [Št.] 66, str. 47-60. [COBISS.SI-ID 128537088]

59. REPAR, Primož. Selected haikus from “Woods, Icons”. Apokalipsa, 2003, [Št.] 66, str. 93-94. [COBISS.SI-ID 128540160]

60. THOMAS, Dylan. Pesmi. Apokalipsa, 2003, [Št.] 67/68/69, str. 99-104. [COBISS.SI-ID 128607232]

61. GAZDIĆ, Sašo. An answer bouquet. Apokalipsa, 2002, št. 53/54, str. 86-92. [COBISS.SI-ID 166399]

 

Avtor dodatnega besedila

62. REPAR, Primož. Šumi, ikoni = Gozdovi, ikone = Woods, icons, (Edicija Masin, knj. 4), (Haiku). Skopje: Kulturna ustanova Blesok, 2007. 93 str., ilustr. ISBN 978-9989-928-66-6. [COBISS.SI-ID 234110720]

63. REPAR, Primož. Gozdovi, ikone = Woods, icons, (Haiku series, 2004, 1). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2004. 47 str. ISBN 961-6314-57-2. ISBN 961-6314-55-6. [COBISS.SI-ID 216526592]

64. KOSOVEL, Srečko. Selected poems. Apokalipsa, 2003, [Št.] 66, str. 47-60. [COBISS.SI-ID 128537088]

 

Režiser

65. CHURCHILL, Caryl. Kisli maček : javna produkcija študentov AGRFT. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 3443291]

 

Pisec besedila za pesmi (uglasbene)

66. RUSJAN, Jelena, KRAJNC, Barbara, FRANJIĆ, Ana, KOPAČ, Andreja, JURIŠIČ, Leja, TOMŠIČ, Neja, VOHAR, Urška, NOVAK, Jure. Škrip orkestra : glej, noir-kič. [Ljubljana]: Gledališče Glej, p [2010?]. 1 CD (40 min, 09 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096591710]

67. NARAT, Boštjan. Iz principa : glej, agit-prop mjuzikl o Gavrilu P.. Ljubljana: Gledališče Glej, p [2009?]. 1 CD (10 min, 12 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 251981312]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 22. 3. 2013